Hotararile autoritatii deliberative

Hotararile autoritatii deliberative

Nr. Crt.
Data publicării
Document
32530.04.2024Anexa la hotararea nr. 21 din 25.04.2024.pdf

32430.04.2024Hotararea nr. 21 din 25.04.2024 - aprobare DG actualizat si indicatori TE actualizati, pt obiectivul de investitii Infiintare sistem de alimetare cu apa in satul Mamura, Comuna Strejesti, judetul Olt - Proiect tehnic tota.pdf

32330.04.2024Hotararea nr. 20 din 25.04.2024 - modificare partiala a HCL nr.49 din 28.12.2023, privind stabilirea taxei de salubrizare la valoarea de 6,2475 lei persoana pe luna.pdf

32230.04.2024Hotararea nr. 19 din 25.04.2024 - aprobare proces verbal al sedintei ordinare a CL din data de 29.03.2024.PDF

32103.04.2024Hotararea nr. 18 din 29.03.2024 - aprobare extindere retea de apa in Com. Strejesti, strada Garii si anexe.pdf

32003.04.2024Hotararea nr. 17 din 29.03.2024 - aprobare PUZ privind cunstruire fabrica de unei SC Energia Verde SA.pdf

31903.04.2024Hotararea nr. 15 din 29.03.2024 - aprobare P.V. nr 4 din 27.02.2024.PDF

31803.04.2024Hotararea nr. 16 din 29.03.2024 - alegere presedinte de sedinta.PDF

31728.02.2024CAP.84.02.pdf

31628.02.2024Hotararea nr 12 din 27.02.2024 - aprobare cont de executie al bugetului Comunei Strejesti.pdf

31528.02.2024CAP.51.02.pdf

31428.02.2024Anexa 2 formularul 2024 cap 51.71 LOC JOACA .pdf

31328.02.2024Hotararea nr 11 din 27.02.2024 - amalizare cereri depuse pentru atibuire suprafata izlaz comunal.pdf

31228.02.2024Anexa 2 formularul 2024 SANTURI SI PODETE CAP.84.03.pdf

31128.02.2024CAP. 54.02.pdf

31028.02.2024CAP.67.02.pdf

30928.02.2024Anexa 2 formularul 2024 CANALIZARE MAMURA CAP. 74.06.pdf

30828.02.2024CAP.70.02.pdf

30728.02.2024Hotararea nr 9 din 27.02.2024 - aprobare PV sedinta ordinara din 31.01.2024.pdf

30628.02.2024Anexa 2 formularul 2024 cap.70.07 GAZE.pdf

30528.02.2024Anexa 2 formularul 2024 cap 65.04 C 15.pdf

30428.02.2024Hotararea nr 10 din 27.02.2024 - aprobare plan de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutor social.pdf

30328.02.2024CAP.74.02.pdf

30228.02.2024CAP 61.02.pdf

30128.02.2024Hotararea nr 14 din 27.02.2024 - aprobare buget pentru anul 2024.pdf

300